I augusti ska jag segla mitt första solo race, Robline Solo Challenge, så nu gäller det att suga i sig så mycket lärdomar som möjligt. Igår var jag ute och tränade solo för första gången. Ja, ni läste rätt, TRÄNADE! När hände det senast?

Träningen var väldigt givande. Jag trodde t ex inte att jag kunde segla upp till 8 m/s själv utan att reva. Här kommer några fler lärdomar:

• Att stuva undan den handhållna gps:en vid manövrar. Helt hopplöst att ha den framme när man exempelvis ska skota på vinsch.

• Att inte gå upp för högt mot vinden när jag tar rev / slår ut rev. Jag tryckte för många gånger på +/- 10 knappen på min ST2000 och råkade gå runt vindögat när jag slog ut revet, så att genuan fyllde på fel sida. Inte snabbt…

• Att inte hålla emot spinn-fallet för hårt när jag tar ner spinnakern. Hade svårigheter att få ner spinnakern p g a detta. Högst ett halv varv runt vinschen, alternativt att slänga fallet i sjön så att vattnet bromsar lagom.

• Var noga med att inte lossa den nya lovartsgajen på spinn-bommen när jag gippar med spinnakern. Väldigt lätt hänt när man lossar den gamla gajen.

• I slagen på kryssen gäller ordningen: släppa backstag, släppa lä genuaskot, skota nya genuaskotet, skota storskotsvagn, skota backstag, efterskota genua, stor, backstag osv.

 

Leave a Reply